HR-консалтинг
Ми допомагаємо будувати та підсилювати HR-функцію в компанії шляхом консультацій та навчання внутрішніх співробітників.
Ніяку проблему не можна вирішити на тому ж рівні, на якому вона виникла.
Альберт Ейнштейн
Для чого бізнесу розвивати HR-функцію та як цьому допомагає HR-консалтинг?
HR-функція є невід'ємною складовою розвитку бізнесу. Вона має забезпечувати потреби компанії на кожному етапі кар'єрного циклу співробітника. Залучення зовнішньої HR-експертизи для моделювання та налаштування HR-функції дає змогу бізнесу уникнути помилок та пришвидшити перехід компанії на наступний рівень розвитку.
З якими HR-процесами ми працюємо в консалтингу?
Ми працюємо над моделюванням та оптимізацією кожного етапу кар'єрного циклу співробітника в компанії. В залежності від запиту та потреби клієнта ми детально аналізуємо HR-процеси кожного етапу відповідно до поточних потреб бізнесу та пропонуємо рішення для налагодження HR-функції.
Адже від злагодженості функціонування HR-процесів на кожному етапі кар'єрного циклу співробітника залежать результати роботи команди і компанії в цілому.
ОБЕРІТЬ ЕТАП
Залучення
Рекрутинг
Адаптація
Розвиток
Утримання
Звільнення
Залучення
• визначаємо потребу у зовнішньому кадровому резерві
• аналізуємо ролі з якими виникають складнощі на етапі рекрутингу
• формуємо портрети бажаних кандидатів
• розробляємо стратегію і план таргетування цільових кандидатів
• супроводжуємо команду на етапі реалізації плану залучення
• впроваджуємо інші рішення відповідно до запиту клієнта
Етап залучення дає змогу подбати про наявність зовнішнього кадрового резерву компанії, скоротити терміни закриття вакансій та зменшити вартість рекрутингу.
На етапі залучення ми
Рекрутинг
• комплексно аналізуємо поточний процес рекрутингу в компанії
• вивчаємо наявні джерела пошуку кандидатів та інструменти їх оцінки
• проводимо аналіз процесів на відповідність стандартам HR-етики
• надаємо рекомендації по вдосконаленню поточного процесу рекрутингу
• розробляємо нову або оптимізуємо наявну стратегію рекрутингу
• розробляємо внутрішні стандарти пошуку та підбору персоналу
• проводимо навчання внутрішніх спеціалістів необхідним HR-інструментам
• впроваджуємо інші рішення відповідно до запиту клієнта
Етап рекрутингу є одним із найважливіших в процесі формування команди. Адже саме на цьому етапі визначається, які люди долучаються до організації, які знання, навички та компетенції вони привносять в компанію та як впливають на ефективність команди.
На етапі рекрутингу ми
Адаптація
• аналізуємо існуючий процес адаптації в компанії
• проводимо зустрічі з HR-спеціалістами та наймаючими менеджерами
• збираємо зворотний зв'язок у співробітників про систему адаптації
• розробляємо програми адаптації співробітників
• проводимо необхідні навчання для співробітників задіяних в адаптації
• супроводжуємо команду на початкових етапах реалізації
• впроваджуємо інші рішення відповідно до запиту клієнта
Етап адаптації дає змогу швидко та ефективно інтегрувати нових співробітників в роботу команди та зменшити плинність персоналу. Правильно налаштований процес адаптації також має важливе значення при переведенні внутрішніх співробітників на нові ролі в організації.
На етапі адаптації ми
Розвиток
• вивчаємо поточну систему розвитку співробітників в компанії
• аналізуємо існуючі систему та процес оцінки персоналу
• проводимо сегментацію талантів в організації
• оцінюємо результативність програм розвитку внутрішнього кадрового резерву
• підбираємо інструментарій розвитку персоналу на різних рівнях організації
• проводимо навчання та консультуємо HR-спеціалістів та менеджмент компанії
• супроводжуємо при підготовці індивідуальних планів розвитку співробітників
• впроваджуємо інші рішення відповідно до запиту клієнта
На етапі розвитку ми
На етапі розвитку співробітники отримують необхідні знання, набувають і вдосконалюють свої навички та компетенції для успішного виконання функціональних обов'язків. Правильно налаштовані процеси на етапі розвитку мають визначальний вплив на рівень професійності команди та ефективність виконання бізнес-задач.
Утримання
• аналізуємо поточні фактори утримання співробітників в компанії
• збираємо та аналізуємо причини звільнення співробітників
• проводимо опитування та визначаємо потенційні ризики відтоку персоналу
• аналізуємо сильні та слабкі сторони Employee Value Proposition (EVP)
• розробляємо стратегію утримання співробітників
• супроводжуємо менеджмент на етапі реалізації запланованих заходів
• впроваджуємо інші рішення відповідно до запиту клієнта
Правильно побудований етап утримання дає можливість зберегти досвідчених спеціалістів та цінну експертизу всередині організації. Кваліфіковані співробітники продовжують працювати в компанії та привносити свій вклад в розвиток бізнесу, примножуючи його цінність на ринку.
На етапі утримання ми
Звільнення
• оцінюємо якість та HR-етику комунікації роботодавця на етапі звільнення
• розробляємо структуру exit interview зі співробітниками
• налаштовуємо процес збору та належного опрацювання причин звільнення
• навчаємо менеджерів та HR-спеціалістів проведенню якісного exit interview
• надаємо послуги кар'єрного консультування для звільнених співробітників
• впроваджуємо інші рішення відповідно до запиту клієнта
Етап звільнення є цінним джерелом зворотного зв'язку від співробітників про вузькі місця кожного етапу кар'єрного циклу співробітника та внутрішні процеси в компанії. Правильно налагоджена комунікація зі співробітниками на цьому етапі дозволяє зберегти лояльність до компанії, підсилити бренд роботодавця та скоригувати внутрішні процеси у разі потреби.
На етапі звільнення ми
З ким працюють наші HR-консультанти в організації?
HR-консультанти працюють зі співробітниками, які де-факто виконують HR-функції в компанії. В залежності від розмірів і структури організації це не обов'язково спеціалісти HR-відділу, адже HR-процеси в компанії існують завжди і незалежно від того чи виведена HR-функція в окремий бізнес-юніт.
Як проходить HR-консалтинг?
HR-консалтинг починається з аудиту поточної HR-функції та аналізу потреб, які вона має забезпечувати на даному етапі розвитку бізнесу. За результатами аудиту у разі потреби ми пропонуємо рішення для усунення вузьких місць в HR-процесах. Якщо в компанії передбачаються зміни – ми моделюємо та розробляємо нові стратегічні і тактичні рішення у відповідності до майбутніх потреб бізнесу та супроводжуємо менеджмент на етапі їх впровадження.
Замовляйте послугу і наші спеціалісти зв'яжуться з вами для обговорення ваших цілей та проектів у сфері HR